۲۳ تیر ۱۳۹۹

برگزاری اولین دوره آموزشی حوزه صنعت با حضور مدیر و کارکنان مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، اولین دوره آموزشی طبق نیاز صنعت (دوره سیستمهای اندازه گیری ابزار دقیق )در شرکت آریان فولاد بوئین زهرا با پیگیری گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی(ارتباط با صنعت) برای مهندسان بخش تولید، بهره وری، فنی و مهندسی، بخش ساخت، مهندسان پروژه و پشتیبان های خطوط تولید در تاریخ 1398/04/24  روز  دوشنبه از ساعت 8 الی 16 در اتاق کنفرانس شرکت آریان فولاد بوئین زهرا توسط استادجناب آقای دکتر دانش هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک برگزار شد . لازم به ذکر است این دوره برای 2 گروه تشکیل خواهد شد که جلسه دوم این دوره در تاریخ 1398/04/31 از ساعت 8 الی 16 تشکیل خواهد شد.

" گروه تعاملات اجتماعی وکارآفرینی "