۲۳ تیر ۱۳۹۹

نشست هم افزایی ارتباط دانشگاه با صنعت در حوزه آب، محیط زیست، و کشاورزی با حضور خانم دکتر مرتضوی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و مهندسی بوئین زهرا نشست هم افزایی دانشگاه و صنعت در حوزه آب،محیط زیست و کشاورزی – نشست هم افزایی ارتباط دانشگاه با صنعت در حوزه آب، محیط زیست و کشاورزی در دانشگاه با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،معاون عمرانی استانداری و جمعی از مدیران و اعضای هیات علمی گروه آب و کشاورزی دانشگاه بین الملل به همراه سرکار خانم دکتر مرتضوی مدیرگروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا  برگزار شد .