۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بازدید از سازمان فنی وحرفه ای مرکز بوئین زهرا به مناسبت 6 مرداد روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی وحرفه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا با توجه به درج روز 6 مرداد ماه به عنوان روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی وحرفه ای، مدیر و کارشناس گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی به همراه مسئولین محترم و امام جمعه محترم شهرستان، در تاریخ 1398/05/06 از سازمان فنی و حرفه ای مرکز شهرستان بوئین زهرا بازدید نمودند .
گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی