۰۶ مهر ۱۳۹۹

اطلاعیه میهمانی و انتقالی دانشجویان شاهدو ایثارگر جدیدالورود

به آگاهی می رساند سامانه  میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود از روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 تا پایان روز جمعه مورخ 1398/06/29 فعال می باشد. متقاضیان می توانند از طریق آدرس  portal.saorg.ir  در سامانه میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود ثبت نام نمایند.