۱۴ تیر ۱۳۹۹

همایش معارفه رشته پلیمر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، همایش معارفه رشته مهندسی پلیمر, معرفی گروه و دانشگاه به همت انجمن علمی مهندسی پلیمر در سالن اجتماعات مرکز برگزارگردید.

این همایش با حضور  اعضای محترم هیات علمی این رشته و همچنین مسئولین مرکز از جمله آقای مهندس منتظری مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست ,آقای مهندس هادی زاده مدیر فرهنگی و خانم دکتر مرتضوی مدیر گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی در این همایش حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی پرداختند.