۰۵ بهمن ۱۳۹۸

بازدید علمی از شرکت البرز صنعت چرم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان رشته مهندسی شیمی به همت گروه تعاملات اجتماعی وکارآفرینی دانشگاه از شرکت البرز صنعت چرم بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید یک روزه که در روز دوشنبه 1398/08/13  برگزار شد، دانشجویان از مجموعه واحدهای تولیدی، انبار مواد اولیه و بسته بندی محصولات بازدید به عمل آوردند.