۰۵ بهمن ۱۳۹۸

جلسه هم اندیشی کلیه مدیران و مسئولین مرکز

جلسه هم اندیشی کلیه مدیران و مسئولین مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، جلسه هم اندیشی کلیه مدیران و مسئولین مرکز در روز سه شنبه 14 آبان ماه 1398 با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر رامین حسینی در دفتر ریاست برگزار گردید. در این جلسه که با هدف ایجاد شفاف سازی در روند کارهای مرکز صورت گرفت، مدیران و مسئولین به بیان نقطه نظرات و پیشنهاداتی در خصوص تحقق اهداف کلان و چشم انداز مرکز پرداختند. در ادامه جلسه، دکتر حسینی به تعامل حداکثری واحد های مختلف در راستای پیشرفت و آبادانی مرکز و پیشبرد سیاست های دولت محترم تدبیر و امید اشاره نمودند. در پایان نیز، جناب آقای مهندس منتظری مدیریت محترم حوزه ریاست و روابط عمومی با اشاره به ظرفیت های بالای مرکز جهت تحقق اهداف عالی وزارت عتف، برای کلیه مدیران و مسئولین آرزوی موفقیت کردند.