۲۳ تیر ۱۳۹۹

آیین تودیع و معارفه مدیریت امور دانشجویی مرکز

آیین تودیع و معارفه مدیریت امور دانشجویی مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، امروز یکشنبه 19 آبان ماه 1398 در مراسمی با حضور دکتر رامین حسینی ریاست محترم مرکز، آیین تودیع و معارفه مدیریت امور دانشجویی برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای مهندس علی کریمی سرپرست سابق، جناب آقای مهندس رضا روشن مهر به عنوان مدیریت جدید امور دانشجویی معرفی شدند.