۲۳ تیر ۱۳۹۹

بازدید علمی دانشجویان مهندسی معماری از بناهای تاریخی روستاها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان رشته مهندسی معماری به همت گروه تعاملات اجتماعی وکارآفرینی دانشگاه از آثار و بناهای تاریخی روستاهای اطراف شهرستان بوئین زهرا بازدید به عمل آوردند.

این بازدید یک روزه در روز شنبه 25/08/1398  برای دانشجویان رشته مهندسی معماری درس روستا برگزار شد که دانشجویان ازبناهای مختلف تاریخی و خانه ها و آثار قدیمی  بازدید به عمل آوردند.

(((گروه تعاملات اجتماعی و کار آفرینی)))