۲۳ تیر ۱۳۹۹

به مناسبت هفته بسیج مسابقه پرتاب دارت در مرکز برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، در تاریخ 5 آذر 98 به مناسبات هفته بسیج مسابقات ورزشی در رشته پرتاب دارت به صورت مجزا بین بسیج خواهران و برادران کارمند برگزار گردید.

که در این دوره از مسابقات نفرات برگزیده به شرح زیر موفق به دریافت مقامهای اول تا سوم شدند: 

مقام اول : خانم قوامی

مقام دوم : خانم دودانگه 

مقام سوم : خانم مصطفیی

نفرات برتر بسیج کارمندی برادران :

مقام اول : آقای حسن برجی خانی

مقام دوم : آقای هادی نصرالهی

مقام سوم : آقای سیروس مهرعلیان