۳۱ شهریور ۱۳۹۹

دیدار با خانواده شهید الیاس چگینی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، با همت کانون بسیج اساتید و روابط عمومی مرکز  و هماهنگی با سازمان بنیاد شهید شهرستان بائین زهرا دیداری با خانواده شهید الیاس چگینی در تاریخ 5 آذر 98 انجام شد . در این دیدار برادر شهید چگینی با نقل از خاطرات شهید و نحوه اعزام و شهادت ایشان فضای مجلس را معنوی کردند و در آخر هدایایی از جانب ریاست محترم مرکزدکترحسینی و ریاست محترم بنیاد شهید آقای کشاورز به خانواده شهید الیاس چگینی اهدا گردید .