۰۶ مهر ۱۳۹۹

بازدید علمی دانشجویان مهندسی عمران از سد منجیل

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان رشته مهندسی عمران (درس اصول سد سازی و سد کوتاه) به همت گروه تعاملات اجتماعی وکارآفرینی مرکز از سد منجیل بازدید به عمل آوردند. عملیات ساخت سد منجیل در سال 1331 آغاز شد و در سال 1341 پایان یافت. در این بازدید یک روزه که در روز شنبه 9 آذر 98 برگزار شد، دانشجویان از قسمت های مختلف سد بازدید به عمل آوردند.

((گروه تعاملات اجتماعی و کار آفرینی))