۰۶ مهر ۱۳۹۹

دیدار ریاست مرکز با خیرین شهرستان

دیدار ریاست مرکز با خیرین شهرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، آقای دکتر رامین حسینی ریاست محترم مرکز امروز یکشنبه 17 آذر ماه 1398 با جمعی از خیرین شهرستان دیدار کردند.

در این جلسه، جناب آقای پیرویسی حمایت مالی از مرکز به عمل آوردند و  از ایشان که در چند سال اخیر منشأ خیر فراوان برای مرکز و همچنین شهرستان بوده اند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.