۱۴ تیر ۱۳۹۹

مسابقه ارائه دانشجویی

مسابقه ارائه دانشجویی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، اولین دوره از مسابقات دانشگاهی ارائه دانشجویی، با هدف ایجاد پویایی و رقابت سازنده در بین دانشجویان،‌ سنجش مهارت،‌ خلاقیت،‌ اندیشه و نوآوری آن ها در انتقال یک مطلب علمی، به همت انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ 10 آذر 1398 برگزار گردید.

در این مسابقات، 16 تیم از رشته های مهندسی برق، مهندسی پلیمر‌، مهندسی شیمی،‌ مهندسی فیزیک، مهندسی معماری، مهندسی مواد و متالورژی و علوم مهندسی به رقابت پرداختند که از بین آن ها سه ارائه به عنوان ارائه برتر انتخاب گردید که در مراسم روز دانشجو از آن ها تقدیر گردید.