۲۲ امرداد ۱۳۹۹

همایش معارفه رشته مهندسی مواد و متالورژی

همایش معارفه رشته مهندسی مواد و متالورژی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، همایش معارفه رشته مهندسی مواد و متالورژی،‌ در تاریخ 1398/8/22 از ساعت 13 الی 15 به همت انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی مرکز در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد.

در این همایش با حضور اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان به معرفی گروه، مرکز و رشته مهندسی مواد و متالورژی پرداخته شد. همچنین مهندس محمود کوشیار، مدیر آزماشگاه کنترل کیفیت شرکت صنایع هفت الماس نیز به عنوان مهمان ویژه در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت.