۱۴ تیر ۱۳۹۹

موفقیت مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در جشنواره ایده های برتر پارک علم و فناوری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در جشنواره ایده های برتر پارک علم و فناوری استان قزوین مقام سوم را کسب نمود.

در این جشنوراه جناب آقای دکتر بنی هاشم عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نرم افزار به فینال این جشنواره راه یافتند. همچنین دانشجویان سید علی قافله باشی، محمد امیر جلالی فر، مهدی شریفلو و سعید اکبری، از گروه مهندسی نرم افزار و ریحانه داستانگو از گروه مهندسی پزشکی به فینال جشنواره راه یافتند.

شایان ذکر است، طرح دانشجویان آقای ابوالفضل رعنایی لسان و مجید محمدی از گروه مهندسی شیمی به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین زارع عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، مقام سوم را در این جشنواره کسب کردند.

گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی