۱۴ تیر ۱۳۹۹

بازدید علمی دانشجویان مهندسی برق از نیروگاه شهید رجایی قزوین

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی  فنی و مهندسی بوئین زهرا، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان رشته مهندسی برق به همت گروه تعاملات اجتماعی وکارآفرینی دانشگاه از نیروگاه شهید رجایی قزوین بازدید به عمل آوردند. در این بازدید یک روزه که در روز دوشنبه 25/09/1398  برگزار شد، دانشجویان از قسمت های بویلر ها، برج های خنک کن، اتاق فرمان، دیسپاچینگ و پست اصلی نیروگاه بازدید به عمل آوردند.

((گروه تعاملات اجتماعی و کار آفرینی))