۱۷ خرداد ۱۳۹۹

سه شنبه های مهدوی

سه شنبه های مهدوی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، سه شنبه های مهدوی به همت کانون مهدویت مرکز امروز سه شنبه 3 دی ماه 1398 در مقابل ساختمان فرهنگی برگزار شد. در طی این برنامه، دکتر رامین حسینی ریاست محترم مرکز به همراه جمعی از مدیران و کارکنان بازدید به عمل آوردند.