۰۶ مهر ۱۳۹۹

انعقاد قرارداد طرح پژوهشی مورد نیاز صنعت

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، با همت گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز، قرارداد طرح پژوهشی مورد نیاز صنعت با عنوان " طراحی بسته بندی و افزایش ماندگاری انگور تازه خوری به مدت 35 روز جهت صادرات "  فی ما بین مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا و انجمن فرآوری انگور استان قزوین با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در تاریخ 10 دی ماه 1398 منعقد گردید که در این قرارداد سرکار خانم دکتر معروف خانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر مرکز به عنوان نماینده مجری طرح می باشند.

گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی