۲۴ امرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مدیریت امور دانشجویی درباره حوادث اخیر خوابگاه

در روز شنبه مورخ 12 بهمن 98 کارگروهی جهت بررسی مسمویت 4 نفر از دانشجویان خوابگاه خواهران با حضور ریاست، معاونان و مدیران مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا همچنین صاحب نظران و دانشجویان مذکور برگزار گردید که موارد ذیل در جهت روشن شدن افکار عمومی به اطلاع میرسد:
از سال 1397 در راستاي اجراي مصوبات شوراي نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست، خوابگاههاي خواهران و برادران مرکز در کلیه طبقات مجهز به دستگاههاي ابزار دقیق شناسایی اتوماتیک نشت گازهاي خطرناك از جمله مونوکسیدکربن و متان شده اند. این دستگاهها از سوي عوامل مجاز کالیبره شده، مورد آزمایش قرار میگیرند و در صورت تجاوز غلظت گاز از آستانه حد مجاز مواجهه ایمن، ضمن ایجاد هشدارهاي صوتی به منظور پیشگیري از بروز مسمومیت، تماس تلفنی خودکار با نهادهاي ذیربط برقرار می شود؛
کما اینکه هیچگونه رکوردي در حافظه این دستگاهها به ثبت نرسیده است. همچنین این دانشجویان، در همان روز از خوابگاه به دانشگاه مراجعه داشته اند و علائم ضعف و بی حالی در محیط دانشگاه بروز پیدا کرده و به منظور انجام اقدامات درمانی تکمیلی به وسیله خودروهاي آمبولانس به مراکز درمانی انتقال یافته و پس از انجام اقدامات درمانی سرپایی ترخیص شده اند. از این رو انتشار غیرکارشناسی و نادرست بوده و نظر به اهمیت حفظ و ارتقاي سلامت « گاز متان » خبرهایی مبنی بر مسمومیت تنفسی دانشجویان و ایمنی دانشجویان و در تداوم عزم راسخ براي ارائه خدمات بهینه، این مرکز پس از بررسی ابعاد دقیق موارد، همانند گذشته اقدامات متعددي را در بهسازي محیط هاي خوابگاهی انجام و تمهیدات لازم را تا احصاء نتیجه مطمئن ادامه خواهد داد. امید است با عنایت به تصمیمات این کارگروه ویژه و نیز همفکري و همراهی همه اقشار دانشگاهی به ویژه دانشجویان عزیز، از بروز هرگونه اتفاقات احتمالی پیشگیري به عمل آید.