۲۴ امرداد ۱۳۹۹

انتخاب طرح های خانم دکتر منصورزاده را به عنوان طرح برگزیده رونق تولید

انتخاب طرح های خانم دکتر منصورزاده را به عنوان طرح برگزیده رونق تولید در سطح استان از طرف دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم به ایشان و همه همکاران محترم تبریک عرض می نمائیم.