۲۴ امرداد ۱۳۹۹

انتخاب جناب آقای دانیال فرج زاده و سرکار خانم ندا اعلمی  به عنوان سفیر مسابقه جهانی IEEE

انتخاب جناب آقای دانیال فرج زاده و سرکار خانم ندا اعلمی  به عنوان سفیر مسابقه جهانی IEEE Xtreme را خدمت اساتید و دانشجویان مرکز آموزش عالی بوئین زهرا تبریک عرض مینمائیم.

 

مسابقه IEEE Xtreme یک مسابقه جهانی است که از سوی  IEEE در کشور آمریکا برگزار می شود و طی این مسابقه دانشجویان از سراسر جهان  در تیم های یک تا سه نفره به مدت ۲۴ ساعت با یکدیگر برای حل چالش ها و مسئله های برنامه نویسی به رقابت میپردازند.

 

http://bit.ly/IEEEXtreme13PR-Ambassadors

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1buGX60srbd6Qg7epga5Z5Dx0sCHUQN8s/edit#gid=518088768