۲۴ امرداد ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان کارآموزی نیمسال دوم 1399-1398

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال دوم 99-98 درس کارآموزی را اخذ کرده اند می رساند، چنان چه دانشجویانی که قصد انتخاب از محل های معرفی شده توسط دانشگاه را دارند، اطلاعات ( نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، شهر مورد تقاضای کارآموزی) را حداکثر تا تاریخ 25/11/98 به ایمیل گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی (ارتباط با صنعت) به آدرس  SANAT@BZTE.AC.IR  ارسال نمایند. لازم به ذکر است ظرفیت ها محدود می باشد و اولویت با کسانی است که درخواست خود را مبنی بر رزرو محل کارآموزی ارسال کرده باشند. دانشجویانی که قصد انتخاب واحد کارآموزی در مرحله حذف و اضافه را دارند نیز باید در این بازه جهت ظرفیت یابی اقدام کنند واطلاعات درخواست شده را ارسال نمایند.

"  دریافت معرفی نامه برای شرکت یا سازمان مورد نظر جهت گذراندن کار آموزی  "

جهت دریافت معرفی نامه کار آموزی، شرکت در یکی از جلسات توجیهی الزامی می باشد. دانشجویان می توانند پس از شرکت در یکی از جلسات توجیهی کار آموزی، معرفی نامه خود را دریافت کنند. عدم حضور در جلسه توجیهی به منزله غیبت دانشجو تلقی شده و معرفی نامه برای دانشجو صادر نخواهد شد. و دانشجویانی که قصد انتخاب واحد درس کارآموزی در زمان حذف و اضافه را دارند نیز می بایست  در یکی از جلسات توجیهی حضور داشته باشند. 

گردش شروع کارآموزی از تاریخ  98/11/20  در سامانه آموزشی، قسمت فرم های درخواست، فعال می باشد.


جلسه اول:    98/11/26      ساعت    10 صبح در کلاس شماره  501

جلسه دوم :    98/11/27     ساعت   10  صبح در کلاس شماره  501

جلسه سوم :  98/11/28      ساعت   10  صبح در کلاس شماره  501

جلسه چهارم:  98/11/29     ساعت   10  صبح در کلاس شماره  501

جلسه پنجم:  98/11/30      ساعت   10  صبح در کلاس شماره  501

" گروه تعاملات اجتماعی و کار آفرینی "