۲۴ امرداد ۱۳۹۹

نحوه ثبت نام و تقاضای انواع وام دانشجویی

نحوه ثبت نام و تقاضای انواع وام دانشجویی


۱)مطالعه راهنمای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان از سایت www.swf.ir ( با استفاده از مرورگر explorer )
۲) مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه ضامن کارمند رسمی دولت ویا بازنشسته ادارات دولتی با همراه داشتن شناسنامه وکارت ملی طرفین و ( اصل حکم کارگزینی وگواهی کسرازحقوق ضامن ) 
۳) محضری کردن فرم تعهد محضری در دفاتر اسناد رسمی کشور 
۴) تحویل اصل سند تعهد محضری و ۱- اصل گواهی کسر از حقوق ضامن ۲- کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن برای کارکنان شاغل رسمی

۳) گواهی کسراز حقوق برای بازنشستگان به کارشناس اداره رفاه دانشجویی دانشگاه.
۵) برای دانشجویان روزانه گشایش حساب تجارت دربانک تجارت واعلام شماره حساب بانک تجارت به اداره رفاه دانشجویی 
۶) مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس pb.swf.ir جهت ثبت تقاضای وام تحصیلی و وام شهریه .
۷) دریافت پیامک تاییدیه ثبت وام درخواستی توسط دانشجو.
۸) پیگیری ثبت و تایید وام درخواستی ازپورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (pb.swf.ir) ازمنوی درخواست وام 
۹) شماره حساب بایستی بنام خود دانشجو بوده ومسدود و غیرفعال نباشد.
۱۰) فرم تقاضای وام تکمیل شده وبه اموردانشجویی تحویل گردد.
۱۱) فرم تقاضای وام وسند تعهد درسایت دانشگاه موجود می باشد .