۰۷ مهر ۱۳۹۹

جلسه آموزشی کارگروه HSE در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

جلسه آموزشی کارگروه HSE در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، جلسه آموزشی کارگروه HSE در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با حضور مدیر محترم دفتر ریاست و روابط عمومی مرکز جناب آقای سید مهدی فاطمی، سرپرست اداره امور عمومی و رفاهی جناب آقای علی ابراهیم خانی و همچنین جمعی از کارکنان بخش خدمات و امور آزمایشگاه ها در روز یکشنبه 4 اسفند ماه 1398 در محل سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.