۰۶ مهر ۱۳۹۹

ضدعفونی و نظافت مرکز و خوابگاههای دانشجویان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، پس از جلسه درخصوص ویروس کرونا و کلاس آموزشی از طرف واحد hse دانشگاه، نیروهای خدماتی اقدام به ضد عفونی کردن و نظافت کلی خوابگاهها، سلف ، کلاسهای آموزشی ، کتابخانه و کلیه محوطه و  فضاهای دانشگاه نمودند...