۰۶ مهر ۱۳۹۹

برگزاری جلسه فوق العاده پیرامون پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، امروز جلسه فوق العاده ای در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با حضور ریاست محترم مرکز و مسئولین دانشگاه برگزار گردید .