۱۸ خرداد ۱۳۹۹

بازدید ریاست محترم مرکز و امام جمعه شهرستان از آسایشگاه سالمندان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 1399 ریاست مرکز جناب آقای دکتر حسینی و امام جمعه  شهرستان حجة الإسلام والمسلمین حاج آقا رضوانی به همراه جمعی از مدیران مرکز از آسایشگاه خیریه سالمندان صدیقه طاهره (س) شهرستان بازدید نمودند.

در این دیدار رمضانی ، ریاست مرکز و امام جمعه شهرستان ضمن عیادت و احوالپرسی از سالمندان ، آنان را مورد تفقد و دلجویی قرار دادند.

شایان ذکر است در این دیدار بسته های حمایتی از طرف مرکز به آسایشگاه تحویل داده شد./

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا