۱۸ خرداد ۱۳۹۹

توزیع بسته های حمایتی در ماه مبارک رمضان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مُدظلّه العالی) در خصوص رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه، در ماه مبارک رمضان بسته های حمایتی به همّت مرکز تهیه و در میان نیازمندان توزیع گردید./

 

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا - دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا

  

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا - دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا

 

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا - دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا - دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا