۲۴ امرداد ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با استناد به آئین نامه " پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد " شماره 300430 در تاریخ 1398/06/11 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از میان دانشجویان ممتاز کارشناسی مهندسی عمران مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا و سایر دانشگاه های معتبر ، پس از بررسی مدارک علمی برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399 در دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (خاک و پی) پذیرش می نماید. 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک  http:// edu.bzte.ac.ir/fa/page/126 مراجعه نمائید./

 

 

 

  

                                                      

 

                                                                                   « معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا »