۱۸ خرداد ۱۳۹۹

۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

  روابط عمومی سرچشمه زلال اطلاعات و ارتباطات است.

روز جهانی "روابط عمومی و ارتباطات" صرفاً یک نام در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه یک سرفصل از اخلاق ، علم و هنر است.

 

         « ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا