۲۶ تیر ۱۳۹۹

بازخوانی اصول هفتگانه امام خمینی (ره) براساس منویات مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 « روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا »