۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۰ راهکار تاب آوری کسب و کارها در بحران کرونا

   

           لطفاً جهت دریافت مقاله کلیک نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « واحد تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا »