۲۶ تیر ۱۳۹۹

نشست ریاست محترم مرکز به همراه مدیران با نماینده شهرداری شهرستان و کارشناسان نظام مهندسی

   به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا جلسه ای با حضور ریاست محترم مرکز به همراه مدیران مرکز جهت رفع مشکلات مرکز برگزار گردید. در این نشست کارشناسان نظام مهندسی و نماینده شهرداری شهرستان نیز حضور داشتند ./