۳۱ شهریور ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک به همّت مدیریت امور دانشجویی و مرکز مشاوره در تاریخ سوم تیر ماه 99 در سالن اجتماعات با حضور مدیران     و کارکنان مرکز با تدریس آقای محمدرضا اخگری برگزار گردید. ضمناً در این کارگاه به آسیب شناسی و نحوه رفتار والدین با کودک بحث و گفتگو شد./