۱۳ امرداد ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فضای مجازی در کودک و نوجوان

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، به همت مدیریت امور دانشجویی وبا همکاری مرکز مشاوره روز سه شنبه دهم تیر ماه 99 ، کارگاه آموزشی مدیریت فضای مجازی در کودک و نوجوان برگزار گردید . در این کارگاه نحوه مدیریت والدین در مواجهه کودک و نوجوان با رسانه با توجه به فراگیری فضای مجازی و چالش های پیش روی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این کارگاه آموزشی با تدریس  آقای محمد رضا اخگری  در سالن اجتماعات با حضور کارکنان مرکز برگزار گردید./