۱۳ امرداد ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه مسؤل بسیج کارمندی مرکز

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، در تاریخ چهاردهم تیر ماه 99 مراسم تودیع و معارفه مسؤل بسیج کارمندی مرکز در محل دفتر ریاست برگزار گردید. در این جلسه  از زحمات آقای لشکری تقدیر و تشکر به عمل آمد و آقای کشاورز به عنوان مسؤل جدید بسیج کارمندی شهید لشکری مرکز منصوب گردید./