۱۳ امرداد ۱۳۹۹

بازدید ریاست محترم به همراه معاونین و مدیران مرکز از روند ساخت و ساز پروژه های عمرانی و فضای سبز مرکز

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ 22 / 4/ 1399 ، ریاست محترم مرکز به همراه معاونین و مدیران از روند ساخت و ساز پروژه های عمرانی و فضای سبز مرکز بازدید نمودند./