۱۳ امرداد ۱۳۹۹

انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت ملّی پخش فراورده های نفتی ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، جلسه ای در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری با حضور  ریاست محترم مرکز دکتر رامین حسینی و تعدادی از مدیران با  نماینده شرکت پخش فراورده های نفتی ایران آقای مهندس قویدل برگزار گردید. شایان ذکر است در این نشست به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی ، پژوهشی و فناوری ، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود ، تفاهم نامه همکاری میان مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا و شرکت ملّی پخش فراورده های نفتی ایران منعقد گردید.