۱۳ امرداد ۱۳۹۹

دیدار مدیر کل بانک صادرات استان قزوین با ریاست مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، جلسه ای در تاریخ هفتم مرداد ماه ۹۹ در محل دفتر ریاست برگزار گردید . دراین نشست که با حضور ریاست و مدیران مرکز برگزار گردید ، مدیر کل بانک صادرات استان قزوین جناب آقای یزدانی  به همراه معاونین و مدیران سرپرستی حضور داشتند در خصوص همکاری میان مرکز و بانک صادرات بحث و تبادل نظر شد./