۱۳ امرداد ۱۳۹۹

نشست مدیران با ریاست مرکز در خصوص مسائل مربوط به کمیسیون دائمی ، عمرانی و مالی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، جلسه ای در تاریخ هفتم مرداد ماه ۹۹ در محل دفتر ریاست با حضور مدیران مرکز برگزار گردید . در این نشست در خصوص مباحث مربوط به کمیسیون دائمی ، عمرانی و مالی مرکز بحث و تبادل نظر شد./