۲۶ امرداد ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

پوستر همایش:

http://www.civilica.com/images/calendar/posters/QMTM01_poster.jpg