۰۹ مهر ۱۳۹۹

درخشش مرکز در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت


اختتامیه دوازدهمین دوره از جشنواره بین المللی حرکت به منظور بررسی فعالیت‌های انجام شده توسط انجمن های علمی دانشگاه های کشور در ۲۱ مرداد ۱۳۹۹برگزار شد که با موفقیت مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا همراه بود.
 در مرحله ی اول از این مسابقه بین المللی (مرحله دانشگاهی) ، تعداد ۹ اثر از آثار دریافتیِ انجمن های علمی این مرکز پذیرفته شد و در بهمن ماه به بخش به دوم از مرحله ی رقابتی معرفی گردید، این ۹ اثر شامل موارد زیر است:
در بخش انجمن علمی برتر: انجمن های علمی IEEE، انجمن علمی مهندسی عمران و انجمن علمی مهندسی شیمی.
بخش نشریه: انجمن علمی مواد متالورژی و انجمن علمی شهرسازی.
بخش فضای مجازی: انجمن علمی شهرسازی.
بخش خلاقیت: انجمن علمی معماری.
بخش کارآفرینی: انجمن علمی نرم افزار.
در بخش اختراع: ابوالفضل رعنایی لسان (به صورت فردی).
در مرحله ی رقابتی شرکت کردند
 در جریان داوری اولیه ۸ اثر تایید شد و به مرحله نهایی راه یافت که هر هشت اثر تایید شده در بخش نمایشگاهی اختتامیه این جشنواره به نمایش در آمد و همچنین انجمن علمی IEEEاین مرکز توانست  عنوان "انجمن شایسته ی تقدیر" را به خود اختصاص دهد.

       

 

                                                                                   

                                                                             

                                                      « واحد مدیریت فرهنگی و اجتماعی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا »