۰۹ مهر ۱۳۹۹

وبینار آموزشی ( رایگان ) آداب معاشرت در کسب و کار

 

       * لازم به ذکر است مهلت ثبت نام تا ۲۴ شهریور ماه ۹۹ می باشد و از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گواهینامه رسمی اعطا خواهد شد. 

 

 

                                                                                           واحد تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا