۰۹ مهر ۱۳۹۹

نشست مشاورین عمرانی و فنی با ریاست مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، در تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه 99 ، نشست مشاورین عمرانی و فنی با ریاست مرکز برگزار گردید؛ در این جلسه در خصوص ساخت و ساز مسائل عمرانی مرکز بحث و تبادل نظر​ شد./