۰۹ مهر ۱۳۹۹

جلسه بررسی موضوع شرکت تأمین نیروی مرکز

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، جلسه بررسی موضوع شرکت تأمین نیروی مرکز در محل دفتر ریاست برگزار گردید؛ شایان ذکر است در این جلسه پیرامون نحوه عملکرد در پرداخت حقوق کارکنان، همچنین راهکارهای آن بحث و تبادل نظر شد./