۲۵ امرداد ۱۳۹۹

دفتر ریاست و روابط عمومی

 

 

 

سید مهدی  فاطمی

سمت: رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

     

تلفن تماس : 110-02833894

    اتاق   :  حوزه ریاست

 

شرح وظایف روابط عمومی به شرح ذیل می باشد:


روابط عمومی عبارت است از تلاشها و اقدامات آگاهانه، برنامه ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروههای مورد نظر سازمان، روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی بین داخل و خارج هر سازمانی نقش بسزایی در انعکاس فعالیت ها و عملکرد آن سازمان در سطح استان ،کشور و نیز داخل سازمان وازسویی دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان از طریق برقراری ارتباط صحیح، منطقی و اصولی با مخاطبان وهمچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن وانعکاس نظرات ، پیشنهادات وانتقادات مخاطبان برعهده دارد .
برقراری ارتباط مستمر( مصاحبه، سخنرانی و .... ) با رسانه های گروهی و الکترونیکی به منظور انعکاس دیدگاه ها و تشریح
ایجاد ارتباط موثر بین دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی در واحدهای سازمانی ذیربط از طریق دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات به منظور انعکاس به مقام مافوق و بالعکس.
مطالعه و بررسی جراید، مطبوعات و نشریات چاپی و الکترونیکی در ارتباط با مسائل دانشگاه به ویژه آموزشی و پژوهشی به منظور گردآوری و اعلام اخبار و اطلاعات لازم در این زمینه به مسئولین دانشگاه و تهیه آرشیو.
تهیه، تنظیم، اجرای طرحها و برنامه های اطلاع رسانی و تدوین گزارش عملکرد سالانه دانشگاه.
برنامه ریزی و اداره ی امور کنفرانسها، سمینارها، برگزاری نمایشگاه های داخلی و همکاری در برگزاری نشست ها و گردهمایی های خارجی با دفتر روابط بین الملل و واحدهای ذیربط.
تهیه و تنظیم کاتالوگ دانشگاه به زبانهای فارسی و خارجی با همکاری دفتر روابط بین الملل.
برنامه ریزی به منظور انجام امور سمعی و بصری دانشگاه.
همکاری با معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویی و فرهنگی به منظور برگزاری اردوهای دانشجویان جدید الورود.
ترویج و اشاعه موضوعات و توانایی های کار آفرینی در جذب مخاطبین.
توسعه روابط عمومی الکترونیک و استفاده از فنون و ابزارهای مدرن در حوزه روابط عمومی.
افزایش کیفیت و پوشش اطلاع رسانی نشریه .
تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون دانشگاهی به منظور تأمین منافع مشترک.
فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات دانشگاه