۰۳ بهمن ۱۳۹۷

ماشین های الکتریکی 2

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر/ گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده / گروه
کارشناسی مهندسی برق رشته تحصیلی

ماشین های الکتریکی 2   Electric Machines II                

(463315)

عنوان و کد درس
2 (اصلی) تعداد واحد و نوع
ماشین های الکتریکی 1 پیش نیاز درس
نیمسال اول تحصیلی 96-97 ترم تحصیلی
N2PR6-ZMB4P رمز  schoology درس

نام استاد: دکتر حسین زینل

شماره اتاق: دفتر برنامه ریزی، ساختمان شهید موافق

شماره تماس: 0283-3894407

آدرس ایمیل: hzeynal@gmail.com    و  hzeynal@bzte.ac.ir

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس:

در این درس اصول و کارکرد ترانسفورماتورهای تکفاز واقعی و موتورهای القائی به تفصیل شرح داده می شود.  روش های راه اندازی و کنترل دور موتورهای القائی همچنین اصول پایه ای موتورهای سنکرون نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اهداف یادگیری درس:

:LO1 تعیین پارامترهای الکتریکی و مشخصه های ترانسفورماتورهای تکفاز ( تست مدار باز و اتصال کوتاه، تشکیل مدار معدل  و پارامترهای ساختاری ترانس واقعی در صنعت)

:LO2 تجزیه و تحلیل عملکرد ترانسفورماتورها در حالت مستقل و موازی ( سیستم پریونیت، دیاگرام انتقال توان، تلفات و راندمان، رگولاسیون ولتاژ و نقش تپ چنجر)

:LO3 تشریح مبانی ساختاری و  پایه ای ماشین های  القائی و سنکرون) ساختارهای فیزیکی روتور و انواع آن ، میدان های گردان AC، ویژگی ها و اهمیت  مشخصه گشتاور – سرعت)

:LO4 محاسبه پارامترها و عملکرد موتورهای القائی سه فاز (تست های بی باری و روتور قفل شده، مدار معادل، دیاگرام انتقال توان، تلفات و راندمان)

:LO5          مقایسه روش های کنترلی موتورهای القائی (راه اندازی، تنظیم سرعت و گشتاور )

LO6         : طراحی یک راه حل کاربردی برای موتورهای القائی (شبیه سازی یک مسئله واقعی صنعتی و ارائه راه حل)

 

ماتریس همپوشانی اهداف یادگیری و حیطه یادگیری(LO->H3)

اهداف یادگیری درس

درکی ، شناختی

(Cognitive)

طراحانه و خلاقانه

(Psychomotor)

مدیریتی و عاطفی

(Affective)

LO1 2    
LO2 2 1 1
LO3 1    
LO4 2    
LO5 2    
LO6 3 2 2
 

توضیح:  1=کم   2= نسیتا"   3= خیلی

 

روش تدریس و یادگیری درس:

مطالب این درس بصورت زیر ارائه می گردد:

 -ترکیب استفاده از اسلایدهای درس و تخته-ماژیک

-استفاده از پایگاه مدیریت یادگیری  Schoology

-حل تمرین و homework

-کارگاه سیم پیچی در بیرون دانشگاه جنب دانشکده شهید مجید شهریاری

برنامه هفتگی برگزاری کلاس:

سه شنبه ها:13-15 اتاق 321 و 15-17(بخش دوم) اتاق 323 ساختمان شهید مصطفی احمدی روشن

ساعت مشاوره هفتگی و محل:  دو شنبه ها 10-12 در دفتر برنامه ریزی، ساختمان شهید موافق

 

برنامه هفتگی :

 تعداد ساعات تدریس موضوع جلسه هفته #

2

 

2

 

2

4

ترانسفورماتورهای تکفاز:

-ساختمان

-حالت های بی باری و بارداری

-مدارمعادل

-آزمایش های مدار باز و اتصال کوتاه

-تلفات و راندمان

-اصول اولیه موازی کردن

-بکار گیری تپ چنجر

1

1

2

2

3

4-5

2

 

2

2

 

2

2

کلیات موتورهای القائی:

-ساختمان موتورهای القائی با روتور قفسه ای وسیم پیچی شده

-ضرائب مربوط به سیم پیچی

-میدان گردان در موتورهای القائی چندفازه

-محاسبه گشتاور موتورهای القائی

-مشخصه گشتاور

-سرعت موتور القائی و اثر مقاومت روی آن

-اثر هارمونیک های زمانی و مکانی در مشخصه گشتاور

-سرعت موتور

6

6

7

8

8

9

10

4

 

2

مدار معادل موتورهای القائی :

-تعیین مقادیر مدار معادل با استفاده از تست های بی باری و روتور قفل شده

-تلفات و راندمان موتورهای القائی

11-12

 

13

 

2 راه اندازی موتورهای القائی 14
2

تنظیم سرعت موتورهای القائی

15
2 مقدمه ای بر موتورهای سنکرون 16

 

سیستم ارزشیابی درس:

هفته برگزاری وزن المان ارزشیابی (%) متد ارزشیابی
هفته# 1-15 5% کوئیزهای شفاهی( تمام فصل ها با /بدون اعلام قبلی)
هفته# 8( 9 آبان 96- ساعت 12-13 اتاق 321) 10% امتحان میان ترم(کل فصل ترانسفورماتورها)

هفته#9 شروع

هفته# 14 تحویل و ارائه

25% پروژه گروهی(یک مساله شبیه سازی ماشین به کمک MATLAB SIMULINK)
هفته# 17- 19 60% امتحان پایان ترم(تمام سرفصل ها)

 

ماتریس همپوشانی ارزشیابی و اهداف یادگیری درس:

LO6 LO5 LO4 LO3 LO2 LO1 متد ارزشیابی
* * * * * * کوئیزهای شفاهی
        * * امتحان میان ترم
* * * *    

پروژه گروهی

* * * * * * امتحان پایان ترم

 

مراجع و منابع اصلی:

1- S. J. Chapman, 2012. Electric Machinery Fundamentals. New York: McGraw-Hill.

2- P.C. Sen, 2013. Principles of Electric Machines and Power Electronics. Wiley Global Education . 3rd Edition

مراجع و منابع فرعی:

1- A. E. Fitzerald, C. Kingsley and S. D. Umans, 2003. Electric Machinery, 6th Edition. New York: McGraw-Hill.

2- M. E. Elhawary, 2002. Principles of Machines with Power Electronic Applications, 2nd Edition, Wiley IEEE Press.

 

محدودیت ها و شرایط تکالیف تحویلی و ضوابط اعطاء وقت اضافه:

تکالیف تحویلی و گزارش ها باید دارای قالب استاندارد ( سه صفحه Cover Pages ابتدای هر گزارش که از وب سایت دانشگاه قابل دانلود می باشد)بهمراه  تاریخ قید شده و امضاء تمام اعضای گروه باشد.

دانشجویان می بایست تکالیف و گزارش ها را در زمان مقرر بصورت فایل نرم softcopy  در پایگاه Schoology درس بفرستد و گزارش پرنیت شده hardcopy را مستقیما" به استاد درس تحویل دهد.

هرگونه دیرکرد در تحویل گزارش و یا پروژه چه softcopy  ویا  hardcopy مشمول خسارت خواهد شد و به ازای هر روز دیرکرد 10% از نمره احتسابی شما برای آن المان ارزشیابی کسر خواهد شد.

 

قوانین برخورد با تقلب و سرقت علمی :

1-درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی جبران ناپذیر را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به شورای انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.