۲۶ تیر ۱۳۹۹

Faculty of Industrial and Mechanical Engineering

  • رئیس دانشکده : آرتمیس معتمدی
  • زمان تأسیس :۱۲- بهمن ۱۳۹۷
  • تعداد دانشجو : 3000
  • گروه های آموزشی :4
  • اساتید :0 نمايش

Faculty of Industrial and Mechanical Engineering

 

دانشکده صنایع و مکانیک

 

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر