۲۵ امرداد ۱۳۹۹

شورای فرهنگی

شورای فرهنگی داشگاه به ریاست جناب آقاب دکتر محمدحسینی رئیس محترم مرکز بطور متوالی در زمان های مشخص شده تشکیل جلسه می دهد، از مهمترین وظایف این شورا رسیدگی به برنامه ها و طرح های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در زمینه ی اخذ مجوز راه اندازی نشریات دانشجویی ، شکل گیری کانون های اجتماعی و فرهنگی، انجمن های علمی و دانشجویی ، برپایی نمایشگاه ها و جشنواره ها ، برگزاری مراسم های مذهبی و جلسات علمی  در این شورا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ترکیب این شورا عبارت اند از:

- رئیس شورا ( ریاست مرکز)

-دبیر شورا (مدیریت فرهنگی و اجتماعی مرکز)

-نماینده نهاد رهبری

- دو نفر عضو هیات علمی منتخب از سوی ریاست دانشگاه

اعضای این شورا عبارت اند از:

ا - جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی

2 - سرکار خانم دکتر سکینه معروفی

3 - جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین خمسه ای

4 - سرکار خانم دکتر سلمه صداقت

5- سرکار خانم دکتر مریم شکروی

6- سرکار خانم دکتر فاطمه لعل دولت آباد

7 - جناب آقای دکتر رضا جعفری ها